Forældrebesøg fra Hirtshals Skolecenter tirsdag den 27. maj og 3. juni 2014

Tirsdag den 27. maj og 3. juni fik skolen besøg af forældre og lærere til elever på 7. og 8. klassetrin på Hirtshals Skolecenter. Forældrebesøgene er et led i det regionsstøttede projekt ”Uddannelse og Udkant”, hvis primære sigte er at øge andelen af unge fra Hirtshalsområdet, der fortsætter med en gymnasial uddannelse efter endt grundskole. Projektet afvikles i et tæt samarbejde med byens øvrige gymnasiale uddannelser, Handelsgymnasiet (hhx) og Teknisk Gymnasium (htx) på EUC Nord.

Kontakten til forældregruppen er et særligt indsatsområde under projektet, og derfor var vi rigtig glade for, at flere forældre og lærere havde valgt at skifte solcreme og haveredskaber ud med et fyraftensbesøg på vores skole.

De besøgende blev mødt af elever med grundskolebaggrund fra Hirtshals. Eleverne viste engageret rundt på forskellige stationer, hvor man kunne opleve udvalgte fag i arbejde og dermed få et indblik i de metoder, der anvendes i undervisningen på stx og hf. Undervejs fortalte eleverne om deres personlige oplevelse af hverdagen på hhv. stx og hf, så de besøgende fik samlet set et godt og oplevelsesbaseret indtryk af skolelivet på stx og hf.

I efteråret følges op med besøg på hhv. hhx og htx.

Se billeder fra forældrebesøgene her: