Archive for the Ikke kategoriseret Category

Afslutningskonference den 27. januar 2015

Afslutningskonference Projekt Uddannelse og Udkant – Et pilotprojekt med fokus på Hirtshals.

Som afslutning på det 3-årige regionsstøttede projekt ”Uddannelse og Udkant” var Hjørring Gymnasium og HF-Kursus tirsdag den 27. januar vært for den afsluttende konference.

På konferencen var der indlæg fra projektets forskellige aktører. Rektor Elsebeth Gabel Austin indledte konferencen på vegne af projektets Styregruppe og fremhævede især det store gensidige udbytte af det tværinstitutionelle samarbejde i projektperioden på trods af organisatoriske udfordringer undervejs.

Det tværinstitutionelle fagsamarbejde blev udbredt af lærere fra Hirtshals Skolecenter, der fortalte om konkrete erfaringer med undervisningsforløb i hhv. dansk, engelsk og matematik. Udvalgt undervisningsmateriale fra forløbene kan findes på projektets hjemmeside: http://www.projekt-hirtshals.dk/

Et af projektets overordnede formål var at øge frekvensen af unge fra Hirtshalsområdet, der fortsætter på en gymnasial uddannelse efter endt grundskole. Projektets følgeforsker og evaluator, Sune Jon Hansen, Ph.d. fra Københavns Universitet, konstaterede i sin præsentation af projektets evaluering, at der ikke var signifikante tal, der kunne påvise denne effekt, men at der såvel blandt deltagende elever, lærere og forældre var mange kvalitative tegn på, at projektet havde gjort en væsentlig forskel i forhold til at udbrede bevidstheden om værdien af uddannelse, herunder gymnasial uddannelse.

Projektets samlede evalueringsrapport kan rekvireres hos sekretær, Lene Mikaelsen (lm@hj-gym.dk), Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, eller hentes som PDF-fil her.

To eksterne oplægsholdere, adjungeret professor ved Aalborg Universitet, Kjeld Fredens, og Søren Schultz Hansen, ekstern lektor på Copenhagen Business School, rundede konferencen af på fornemste vis med to inspirerende oplæg, der gav fine indspark til perspektivering af projektets indsatser.

Fredens lagde blandt andet vægt på mulige effekter af den sociale og cooperative læring og præsenterede den bloomske taksonomi i en ny version med kreativiteten og det skabende som højeste taksonomiske niveau. (Slides fra Fredens oplæg kan hentes her.)

Schultz Hansen gav en levende, anerkendende og samtidig tankevækkende profil af de digitalt indfødte og de udfordringer, deres brug af eksempelvis sociale medier stiller den voksne generation af digitale ”indvandrere” overfor. (Slides fra Schultz Hansens oplæg kan hentes her.)

Materialer fra fagdating

Under Dokumenter kan der nu findes eksempler på undervisningsforløb i fagene dansk, engelsk og matematik.

Invitation til afslutningskonference den 27. januar 2015

Hermed inviteres til afslutningskonference i projektet tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.00 – 16.15 på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus.

Læs inivtationen her.

Forældrebesøg fra Hirtshals Skolecenter tirsdag den 27. maj og 3. juni 2014

Tirsdag den 27. maj og 3. juni fik skolen besøg af forældre og lærere til elever på 7. og 8. klassetrin på Hirtshals Skolecenter. Forældrebesøgene er et led i det regionsstøttede projekt ”Uddannelse og Udkant”, hvis primære sigte er at øge andelen af unge fra Hirtshalsområdet, der fortsætter med en gymnasial uddannelse efter endt grundskole. Projektet afvikles i et tæt samarbejde med byens øvrige gymnasiale uddannelser, Handelsgymnasiet (hhx) og Teknisk Gymnasium (htx) på EUC Nord.

Kontakten til forældregruppen er et særligt indsatsområde under projektet, og derfor var vi rigtig glade for, at flere forældre og lærere havde valgt at skifte solcreme og haveredskaber ud med et fyraftensbesøg på vores skole.

De besøgende blev mødt af elever med grundskolebaggrund fra Hirtshals. Eleverne viste engageret rundt på forskellige stationer, hvor man kunne opleve udvalgte fag i arbejde og dermed få et indblik i de metoder, der anvendes i undervisningen på stx og hf. Undervejs fortalte eleverne om deres personlige oplevelse af hverdagen på hhv. stx og hf, så de besøgende fik samlet set et godt og oplevelsesbaseret indtryk af skolelivet på stx og hf.

I efteråret følges op med besøg på hhv. hhx og htx.

Se billeder fra forældrebesøgene her:

 

Artikel om karrierevalg

Læs denne fine artikel om uddannelsesmessen og forløbet i den forbindelse. Artiklen er skrevet af Laura fra 9. klasse på Hirtshals skole, som havde en stand om journalistuddannelsen.

Anden delrapport

Den anden delrapport for projektet, som dækker 2012, er udkommet og kan læses her.

Uddannnelsesmesse på Hirtshals Skolecenter onsdag den 28. november 2012

Det blev en stor succes da cirka 80 elever fra Hirtshals Skolecenter afholdt uddannelsesmesse for forældre og pårørende onsdag den 28. november. Eleverne, som bl.a. har været på brobygning på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, havde arbejdet ihærdigt med et projekt om deres uddannelses- og karriereønsker. Resultatet blev en messe fyldt med flotte og kreative stande. Elevernes forældre og pårørende var mødt talstærkt op, og der blev snakket indgående med de engagerede elever om uddannelse og karriere.

Se billeder fra messen her:

Kursus på Hirtshals skolecenter 10. oktober 2012

Den 10. oktober 2012 afholdtes kursus på Hirsthals skolecenter.

Præsentationen holdt af Sune Jon Hansen kan ses her.

Første delrapport

Den første delrapport er udgivet og kan læses her.

Velkommen til projektet Hirtshals uddannelsesstrategier

Hjemmesiden projekt-hirtshals.dk er oprettet af Hjørring Gymnasium og HF-kursus som led i et projekt om Hirtshals og uddannelsesstrategier. Du kan læse om projektet og hente rapporter og materialer på denne side, som udbygges løbende i projektets løbetid.