Om projektet

Et 3-årigt, regionalt pilotprojekt med fokus på Hirtshals og ungdomsuddannelse

Hirtshals havn

Kom i havn med dit uddannelsesvalg

Projektet løb i perioden 1. august 2011 – 30. juli 2014, og blev afsluttet med en konference den 27. januar 2015. Slutevalueringen og andre materialer kan findes her på projektets hjemmeside under dokumenter.

Baggrund

Region Nordjylland, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, Hirtshals Skolecenter, Hjørring Kommune, UU- Vendsyssel, EUC Nord samt Københavns Universitet indgik sammen i et projekt omkring Hirtshals og uddannelsesstrategier.

Projektet er motiveret af ønsket om at øge frekvensen af gymnasiefremmede unge fra Hirtshals som gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette mål søges opfyldt gennem bl.a. skærpet fokus på information af forældrene til målgruppen, skabelse af forståelse for overgangene fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, fokus på fastholdelse og motivation samt sikring af at de unges udviklingspotentiale anerkendes og udfoldes maksimalt.

Hirtshals fyr

Sæt fokus på din fremtid

Slutmålet for projektet er at flere unge fra gymnasiefremmede miljøer gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter påbegynder en videregående, kompetencegivende uddannelse. Herved vil projektet bidrage til at give flere unge valgmuligheder i deres professionsvalg og desuden bidrage til, at lokalområdets uddannelsesniveau hæves.

Projektet blev finansieret af de deltagende institutioner og midler fra Regionsrådets Uddannelsespulje.